Zaterdag, 18 januari 2020

Toelatingseisen

Hieronder vindt u een overzicht van opleidingen die voldoen aan de therapiespecifieke eisen van de NVST.

Heeft u daarnaast een diploma Medische Basiskennis dat voldoet aan de PLATO eindtermen en is geaccrediteerd door CPION of SNRO dan wordt u A+ lid en kunt u zich aanmelden bij de koepelorganisatie. Uw behandelingen zijn dan declarabel bij de zorgverzekeraars (uiteraard hangt daadwerkelijke  vergoeding af van de verzekering die uw klant heeft afgesloten).

Therapeuten met een geldige BIG registratie hoeven geen Medische Basiskennis diploma te bezitten maar dienen wel een geaccrediteerde therapiespecifieke opleiding te hebben afgerond.

Heeft u geen diploma Medisch Basiskennis die voldoet aan de PLATO eindtermen dan kunt u A lid worden op basis van de hier genoemde therapiespecifieke opleidingen.

Het lidmaatschap van de NVST biedt voor al haar leden o.a. de volgende voordelen:

-              aansluiting bij een beroepsvereniging straalt professionaliteit en vertrouwen uit;

-              volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet u als
               praktiserend therapeut de volgende zaken in ieder geval geregeld hebben :
               * Klachtenfunctionaris, heeft de NVST ondergebracht bij Quasir
               * Geschillencommissie, heeft de NVST ondergebracht bij Stichting Zorggeschil;

-              bij de NVST kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon;

-              u heeft bij de NVST een Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ;

-              u kunt via de NVST een collectieve rechtsbijstand verzekering afsluiten.

Therapiespecifieke opleidingen tot 1-1-2020

Diploma

Therapiespecifiek

Vrijstelling MBK
CPION/SNRO

 
Advanced SHIATSU Practitioner DBA    
Manueel Praktizijn DBA Check    
Bowentherapeut Bowned      
Holos Check    
Massagetherapeut Esoterra Check    
Massagetherapeut Zonnevlecht Check    
Shiatsu Iokai Check    
Shiatsu CSMBK Check    
Shiatsu ESA               
Shiatsu NSKS Den Haag 4jr.                 
Shiatsu Qing Bai               
Shiatsu Zen opleiding               
Triggerpointtherapie Prevenzis        
Voetreflexplus Total Health        
TAO Shiatsutherapeut Hands on Tao    
Verpleegkundige (BIG)      
Arts (BIG)       
Fysiotherapie (BIG)      
HBO-V (BIG)       

Vanaf 1-1-2020 gelden de volgende toelatingseisen:

1.   Therapie-specifieke opleiding moet voldoen aan 120 ECT/3360 uur exclusief MBK
  • De opleiding is geaccrediteerd door een externe organisatie, zoals bijvoorbeeld KTNO, SNRO etc.
  • In de opleiding is een basis van medische kennis verwerkt.
  • Hiermee kan men A lid worden en de behandelingen komen niet voor vergoeding in aanmerking.

2.   Therapie-specifieke opleiding 180 ECT/5040 uur inclusief MBK
  • De opleiding is geaccrediteerd door een externe organisatie, zoals bijvoorbeeld KTNO, SNRO etc.
  • De MBK voldoet aan de PLATO-eisen.
  • De MBK mag ook extern gevolgd worden, maar moet wel voldoen aan de PLATO-eisen en als zodanig geaccrediteerd zijn.
  • Hiermee kan men A+ lid worden en de behandelingen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.
De therapiespecifieke opleidingen moeten erkend zijn door de NVST.