Zaterdag, 17 augustus 2019

Toelatingseisen

Hieronder vindt u een overzicht van opleidingen die voldoen aan de therapiespecifieke eisen van de NVST.

Heeft u daarnaast een diploma Medische Basiskennis dat voldoet aan de PLATO eindtermen en is geaccrediteerd door CPION of SNRO dan wordt u A-MBK-lid en kunt u zich aanmelden bij de koepelorganisatie. Uw behandelingen zijn dan declarabel bij de zorgverzekeraars (uiteraard hangt daadwerkelijke  vergoeding af van de verzekering die uw klant heeft afgesloten).

Therapeuten met een geldige BIG registratie hoeven geen Medische Basiskennis diploma te bezitten maar dienen wel een geaccrediteerde therapiespecifieke opleiding te hebben afgerond.

Heeft u geen diploma Medisch Basiskennis die voldoet aan de PLATO eindtermen dan kunt u A-lid worden op basis van de hier genoemde therapiespecifieke opleidingen.

Het lidmaatschap van de NVST biedt voor al haar leden o.a. de volgende voordelen:

 

-              aansluiting bij een beroepsvereniging straalt professionaliteit en vertrouwen uit;

-              volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet u als
               praktiserend therapeut de volgende zaken in ieder geval geregeld hebben :
               * Klachtenfunctionaris, heeft de NVST ondergebracht bij Quasir
               * Geschillencommissie, heeft de NVST ondergebracht bij Stichting Zorggeschil;

-              bij de NVST kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon;

-              u heeft bij de NVST een Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ;

-              u kunt via de NVST een collectieve rechtsbijstand verzekering afsluiten.

Therapiespecifieke opleidingen

Diploma

Therapiespecifiek

Vrijstelling MBK
CPION/SNRO

Geaccrediteerd 
tot

Advanced SHIATSU Practitioner DBA    
Manueel Praktizijn DBA Check    
Bowentherapeut Bowned      SNRO
Holos Check    
Massagetherapeut Esoterra Check    SNRO
Massagetherapeut Zonnevlecht Check    SNRO
Shiatsu Iokai Check    SNRO
Shiatsu CSMBK Check    
Shiatsu ESA               
Shiatsu NSKS Den Haag 4jr.                 
Shiatsu Qing Bai               
Shiatsu Zen opleiding               SNRO
Triggerpointtherapie Prevenzis        SNRO
Voetreflexplus Total Health        SNRO
TAO Shiatsutherapeut Hands on Tao    
Verpleegkundige (BIG)      
Arts (BIG)       
Fysiotherapie (BIG)      
HBO-V (BIG)