Woensdag, 03 maart 2021

Prijslijst


NVST tarieven per 1 januari 2021
   
   
Contributie Lidmaatschap* 305.-  
Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering*
(verplicht)  
 77,50
   
Rechtsbijstandsverzekering* (niet verplicht) 296.-  
   
Kosten toetsing nieuwe leden** 300.-  
Muurschild (verplicht )  99.-  
   
   
Administratiekosten 1e betalingsherinnering 10.-  
Administratiekosten 2e betalingsherinnering 25.-  
   
   

* Indien u gedurende het lopende jaar lid wilt worden, wordt de contributie en verzekeringspremie naar rato berekend. Dit ingaande op de 1e van de maand waarin u lid bent geworden.

** Wanneer u een toetsing wilt aanvragen ontvang u eerst een aanmeldpakket. U kunt het bedrag overmaken op 
rekeningnummer NL47 INGB 000 57 10 146 
t.n.v. Nederlandse Vereniging van Somatherapeuten
vermeldt u bij de omschrijving uw naam en adresgegevens en toetsing.