Maandag, 09 december 2019

Prijslijst


NVST tarieven per 1 januari 2019.
   
   
Contributie Lidmaatschap* 297.-
Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering*
(verplicht)  
74.-
   
Rechtsbijstandsverzekering* (niet verplicht) 296.-
   
Aanmeldpakket nieuwe leden inclusief toetsing** 300.-
Muurschild (verplicht )  99.-
Stempel NVST (niet verplicht) 40.-
   
Administratiekosten 1e betalingsherinnering 10.-
Administratiekosten 2e betalingsherinnering 25.-
   
   

* Indien u gedurende het lopende jaar lid wilt worden, wordt de contributie en verzekeringspremie naar rato berekend. Dit ingaande op de 1e van de maand waarin u lid bent geworden.

** Wanneer u een aanmeldpakket wilt aanvragen, kunt u hiervoor het bedrag overmaken op
rekeningnummer NL47 INGB 000 57 10 146 
t.n.v. Nederlandse Vereniging van Somatherapeuten
vermeldt u bij de omschrijving uw naam en adresgegevens en code AP.