Dinsdag, 27 oktober 2020

Op therapievormen

Therapievormen:
Woonplaats:
Postcode: Van:
Voor:

Het is niet toegestaan deze gegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Therapeuten met A+ lidmaatschap zijn declarabel bij de zorgverzekeraar. Uiteraard is de vergoeding afhankelijk van de polis van de cliënt.