Maandag, 17 december 2018

Op naam, postcode, plaats

Naam:
Woonplaats:
Postcode: Van:
Voor:

Het is niet toegestaan deze gegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Therapeuten met A-MBK lidmaatschap zijn declarabel bij de zorgverzekeraar. Uiteraard is de vergoedbaarheid afhankelijk van de polis van de cliënt.