Dinsdag, 11 augustus 2020

Menzis

19 november 2013 18:42 Verheugend nieuws!

Op de afgelopen ALV werd aangegeven dat de NVST nog verder met Menzis in gesprek zou kunnen wanneer er voor gekozen werd om geen register van BIG geregistreerden aan te leveren.
De leden kozen hiervoor en spraken zich uit voor een sterke en daadkrachtige vereniging waarin geen onderscheid tussen de leden wordt gemaakt.
Deze keuze heeft een verheugend vervolg gekregen.
Verdere onderhandelingen met Menzis hebben er toe geleid dat de eerder door Menzis gestelde voorwaarden voor 2014 van tafel zijn en de bij de NVST aangesloten therapeuten in 2014 integraal door Menzis vergoed worden zonder aanvullende eisen.

Namens het bestuur van de NVST,

Tineke Elderhuis
PR NVST