Vrijdag, 18 september 2020

Medische basiskennis

12 september 2013 15:33 De eindtermen van PLATO/CPION zijn nu bekend en de NVST is op het moment druk doende om deze te vergelijken met de MBK modules van de NVST.
Zodra de mogelijkheid van toetsen er is en we meer informatie kunnen verstrekken zullen we dat via een schrijven kenbaar maken aan de leden van de NVST