Woensdag, 03 maart 2021

factuur RBCZ

12 januari 2016 11:00 Door een storing bij de drukker is er helaas een fout geslopen in het afdrukken van de facturen van de RBCZ met betrekking tot de bijdrage voor 2016.

Hierdoor is gebleken dat diverse therapeuten twee maal dezelfde nota hebben ontvangen. Mocht dat het geval zijn, dus twee exact dezelfde facturen, met vermelding van hetzelfde bedrag, hetzelfde licentienummer en hetzelfde debiteurennummer, dan kunt u één nota als niet verzonden beschouwen. De andere factuur kan op gebruikelijke wijze betaald worden.

Administratie RBCZ