Dinsdag, 11 augustus 2020

Beleid Menzis

25 oktober 2013 17:40 Menzis is ervan op de hoogte dat er onduidelijkheid is over de toetsing van opleidingen . Onder meer vanuit de NVST is daarover de laatste maanden regelmatig met Menzis contact geweest en dat heeft er toe geleid dat Menzis heeft besloten om voor de huidige erkende beroepsverenigingen de opleidingseisen minder streng te hanteren en een overgangsbeleid toe te passen.
Voor de exacte tijdlijn van dit overgangsbeleid verwijzen wij jullie naar http://www.menzis.nl/web/Zorgaanbieders/Zorgsoorten/ComplementaireZorg.htm

Nu heeft Menzis aan alle beroepsverenigingen gevraagd een register aan te maken van bij hen ingeschreven therapeuten die voldoen aan de eisen zoals Menzis deze heeft gesteld. Op de ALV van 16 november 2013 zal besloten moeten worden of de NVST een dergelijk register wil/kan/zal gaan opstellen of niet. Een belangrijk en gevoelig punt op de agenda!! Zorg dat je er bij bent de 16e!

Met vriendelijke groet
Het bestuur