Woensdag, 03 maart 2021

Het kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van de NVST is van toepassing op de reeds ingeschreven, maar ook op toetredende leden en bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Eisen die gesteld worden aan de opleiding van de therapeut,
  2. Eisen die gesteld worden aan de praktijkvoering van de therapeut,
  3. Eisen die gesteld worden aan de nascholing van de therapeut.

Opleiding


De opleiding van de NVST-therapeut bestaat naast het therapiespecifieke deel uit:
  1. kennis van anatomie
  2. kennis van fysiologie
  3. kennis van pathologie
  4. Medische basiskennis volgens de Plato eindtermen.

 


Kwaliteitstoetsing

Periodiek vindt er een kwaliteitstoetsing van uw praktijk plaats.

Praktijkvoering


De praktijkvoering dient te geschieden volgens de richtlijnen praktijkvoering van de NVST.

Nascholing


Per 5 jaar dienen 180 uren te worden besteed aan scholing. De scholingen dienen extern te zijn geaccrediteerd en/of erkend door NVST.