Maandag, 09 december 2019

Donateur worden

Wie kan er donateur worden?


Iedereen kan donateur worden.

Wat kost het om donateur te zijn?


Klik hier om te zien wat de donateurbijdrage voor dit jaar is.

Hoe word u donateur?


Als u besluit donateur te worden:
  • geeft u dat aan bij de ledenadministratie ( klik hier) met de volgende gegevens:
  • Naam, adres, rekeningnummer.
  • Maakt u het vastgestelde bedrag over op bankrekening NL47INGB 0005710146 ten name van de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten te Emmeloord onder vermelding van: “nieuwe donateur”, uw persoonsnaam (dus geen praktijknaam) en adresgegevens.
Na betaling ontvangt u een bevestiging.