Zaterdag, 20 oktober 2018

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST)

De NVST is een professionele beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op het lichaam werken.

De NVST is de afkorting van Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten. "Soma" is in dit verband een medische term voor lichaam.

Alle bij de NVST aangesloten Shiatsu therapeuten (Klassieke vormen en Namikoshi), Bowen therapeuten, Voetreflexzone therapeuten en Massagetherapeuten zijn geschoolde professionals. De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtregeling zijn belangrijke onderdelen van het kwaliteitsbeleid.

In het contact tussen cliënt en NVST-therapeut staat de mens altijd centraal!


CONGRESDAG ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018 (aanmelden verplicht)
- voor therapeuten en toekomstig therapeuten
- leden kunnen zich opgeven via het inlogdeel van de website
- niet-leden kunnen zich aanmelden via administratie@nvst.nl
- het programma en de kosten staan bij 'nieuws' op deze website
- registratie bezoekers van 8.45 - 9.15, einde van de dag om 17.00