Woensdag, 03 maart 2021

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST)

De NVST is een professionele beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op het lichaam werken.

De NVST is de afkorting van Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten. "Soma" is in dit verband een medische term voor lichaam.

Alle bij de NVST aangesloten Shiatsu therapeuten (Klassieke vormen en Namikoshi), Bowen therapeuten, Voetreflexzone therapeuten, Massage therapeuten en Neuromusculaire therapeuten zijn geschoolde professionals. De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtregeling zijn belangrijke onderdelen van het kwaliteitsbeleid.

In het contact tussen cliënt en NVST-therapeut staat de mens altijd centraal!